BETONREPARATIE

Op gebied van betonreparatie kunnen wij u op alle manieren van dienst zijn. Handmatig repareren, spuitbeton, verlijmen en afdichten d.m.v. injectie, straal- en reinigingstechnieken en conservering behoren tot de mogelijkheden. Tevens verzorgen wij bijkomende werkzaamheden zoals gevelreiniging, vervangen hemelwaterafvoeren en vervangen en herstel van hekwerken. Betonreparatie wordt door ons o.a. uitgevoerd in de industrie, woningbouw, kunstwerken, rioolwaterzuiveringen etc.

SPUITBETON

Spuitbeton wordt veel toegepast in de weg en waterbouw voor viaducten, tunnels en andere kunstwerken en in de rioolwaterzuiveringen. Bij reparatie van grote schadestukken kan betonspuiten een uitkomst bieden. Vanwege het spuiten onder hoge druk worden hoge mechanische waarden realiseerbaar.

BETONROT

Betonrot komt voor wanneer oxidatie plaatsvindt van ijzers in het beton. Door indringing van chloriden of CO2 gaat ijzer roesten, dit is een expansieve reactie en na verloop van tijd kan het beton barsten met alle gevolgen van dien. Hovenk zorgt er voor dat het gewapende beton behandelt wordt en voorkomt verder doorroesten, het beton wordt vervolgens gerepareerd en het geheel ziet er dan weer fraai uit.